INICIJATIVE OCD-a

Na ovoj strani vam predstavljamo inicijative organizacija civilnog društva za izmjene politika koje se tiču ruralnih zajednica. Kroz ovaj projekat su organizacije civilnog društva prošle kroz obuku na temu kako se analiziraju politike i na koji način se pripremaju inicijative za njihovu izmjenu, a rezultat tog rada su inicijative koje vam ovdje predstavljamo. Svaka od njih je proizašla iz realne potrebe stanovnika ruralnih područja da se uklone određene prepreke koje se direktno tiču života i i poslovanja u ruralnom području. Kontaktirajte nas ukoliko i sami imate predlog za neku novu inicijativu.

 

  1. INICIJATIVE ZA UNAPRJEĐENJE SISTEMSKOG OKVIRA ŠUMARSTVA, NACIONALNIH PARKOVA I RURALNOG RAZVOJA VEZANOG ZA PRIVATNE ŠUME U CRNOJ GORI
  2. INICIJATIVA ZA IZMJENU POLITIKE MINISTARTSVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
  3. INICIJATIVA ZA IZMJENU REGULATIVE VEZANO ZA ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA
  4. INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O MASLINARSTVU
  5. INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O TURIZMU
  6. INICIJATIVA ZA UNAPREĐENJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA
  7. INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE U DRVOPRERADI
  8. INICIJATIVA ZA IZMJENU REGULATIVE ZA REGISTRACIJU TURISTICKE DJELATNOSTI U SEOSKOM DOMAĆINSTVU