NOVI STARI MASLINICI

NOVI STARI MASLINICI

NVO Kulturno zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva kao nosioc projekta u saradnji sa Maslinarskim društvom Boka i Udruženjem Kamelija Stoliv kao partnerima na projektu, organizirali su  jedndnevnu radionicu o rezidbi maslinovih stabala. Radionica je održana u suboti 26. oktobra 2019. godine na dva lokaliteta – u Stolivu i u Gornjoj Lastvi. Radionicu je vodio Stanislav Štambuk, stručnjak za maslinarstvo iz Hrvatske. Stanislav Štambuk je diplomirao 1980. godine na Agronomskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu na smjeru voćarstvo-vinogradarstvo-vinarstvo. Radi u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Član je udruge maslinara ”Sv.Špirijun” i udruge Ekoloških proizvođača otoka Hvara. Na  manifestaciji ”Noćnjak” u Biogradu na moru 2011. godine dobio nagradu za životno djelo iz područja maslinarstva. Na brdu Vrmac postoje brojna maslinova stabla grupirana u veće ili manje grupacije koji čine maslinike; nalaze se sa obije strane brda odnosno na tivatskoj i kotorskoj strani. Zajednička karakteristika maslinika je njihova starost koja najčeće premašuje sto godina i također njihova višegodišnja zapuštenost i neodržavanje. Poznata je istina da se i najstarije maslinovo stablo može pomladiti i obnoviti ali je preduslov striučni pristup i orezivanje. Cilj ove radionice i predavanja je bio da se maslinari upoznaju sa osnovnim pravilima rezidbe maslinovih stabala. Malinari su se imali priliku upoznati sa stručnim načinom rezidbe na terenu, praktičnim radom i sa teorijom na predavanju.

NOVI STARI MASLINICI Platforma za obnovu i razvoj maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja na Vrmcu. Prvi dio radionice je obavljen u Stolivu u masliniku Mihovića I Dićelija. Tu je na primjeru rezidbe nekoliko stabala različite starosti ospodin Štambuk prisutnim maslinarima pokazao i tumačio principe rezidbe. Drugi dio radionice je održan u Gornjoj Lastvi gdje je orezano nekoliko starih zapuštenih stabala. Nakon praktičnog terenskog dijela radionice, gospodin Štambuk je održao teorijsko predavanje o rezidbi i bolestima maslina, nakon predavanja je uslijedila diskusija  u kojoj je učestvovala većina prisutnih maslinara. Radionici je prisustvovalo oko pedeset maslinara na obodva lokaliteta. Rad je na terenu pratila i novinarka Radio Kotora a reportaže su objavili I drugi mediji. Zaključci:

– Maslinari su pokazali veliki interes za sve što se na radionici moglo vidjeti i čuti

– Većina je iskazala mišljenje da bi trebalo ponoviti sličnu radionicu

 Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena. Required fields are marked *