Sastanak predstavnika SUPVŠ sa donosiocima odluka

Sastanak predstavnika SUPVŠ sa donosiocima odluka

Sastanak sa donosiocima odluka održan je u Plavu, 20.09.2019. Na sastanku su predstavnici saveza udruženja privatnih vlasnika šuma (SUPVŠ) predstavili prezentaciju u kojoj su predstavljeni svi rezultati studije (urađene od strane konsultanta u saradnji sa Radnom grupom i ostalim OCD) a koja se odnosi na analizu zakonodovnog i strateškog okvira vezanog za privatne šume. U prezentaciji su predložene i preporuke za poboljšanja kao u rezultati koji bi se postigli ukoliko bi se prihvatili predlozi za poboljšanja.

Na sastanku su prisustvovali najvažniji predstavnici donosioca odluka u šumarskom sektoru Crne Gore među kojima su bili: g-din Milisav Anđelić- Državni sekretar za šumarstvo,lovstvo i drvnu industriju; g-din Nusret Kalač- Direktor Šumske Uprave CG, g-din Alija Bralić- Glavni inspektor za Šumarstvo lovstvo i drvnu industriju; g-đica Zehra Demić- Načelnica za uzgoj i zaštitu šuma; g-din Admir Lalić – Direktor nacionalnog parka prokletije; Sastanku je takođe prisustvovao i Šefket Jevrić-Presjednik skupštine opštine Plav.

Sastanku su takođe prisustvovali predstavnici SUPVŠ, konsultant kao i predstavnik CNVPa.Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena. Required fields are marked *